Bemutatkozik az Érdi Ipartestület

Az Érdi Ipartestület Érd és környéke (Diósd, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) vállalkozóinak önkéntes gazdasági, társadalmi érdekképviselete.

Jogelődünk az Érdi Iparosok és Kereskedők Köre, mely 1925. március 14-én alakult.

- Az egyesület az egyesületi jogról szóló törvény alapján működő tulajdonosi és munkáltatói, helyi érdekképviseleti szervezet. Társadalmi szervezet, munkaadói érdekképviselet.
- Az Ipartestület célja tagjai mindennemű gazdasági, művelődési és emberbaráti érdekeinek felkarolása és a tagok érdekeinek képviselete. A szakmai munka segítése, az új vállalkozások felkarolása, a tökéletesebb termelési eljárások megteremtése.
- Tagjainak vállalkozással kapcsolatos kérdésekben útmutatással, tanáccsal, oktatással, képzéssel, szükség esetén jogsegéllyel áll szolgálatára. A tagság felé pénzügyi, gazdasági, ügyviteli szolgáltatás végzése.
- A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel. Az Ipartestület pártpolitikai szempontból független.
- Határozottan fellép az iparosokat, a vállalkozókat érintő hátrányos megkülönböztetés ellen, törekszik a vállalkozói réteg társadalmi elismertségének megteremtésére, fokozására.

Az Ipartestület tagja az Ipartestületek Országos Szövetségének, a Vállalkozók Országos Szövetségének, a Fuvarozók Országos Szövetségének.

Együttműködési szerződés alapján a Pest megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Információs Központjaként, valamint a Közlekedési Biztosító Egyesület Ügyfélszolgálati Irodájaként is tevékenykedünk.Hírek az Érdi Ipartestület életéből

Megújulóban egy régi szervezet. Útkeresések a város legrégibb civil szervezetében.

Sokszor és sok helyről halljuk ezt a szót, hogy Ipartestület. Sajnos egyre kevesebben vannak, akik valóban tudják, hogy e kifejezés milyen szervezetet takar és ehhez párosítva milyen tevékenységet képvisel ez az intézmény. Az Alapszabályunk meghatározása alapján egy politikai pártoktól független munkaadói érdekképviselet, melynek jogelődjét 1925-ben Érdi Iparosok és Kereskedők Köre néven jegyezték be. Ennek megalakításában érdi iparosok és kiskereskedők működtek közre. Az eredeti cél és a jelenlegi tevékenységünk nagyon közel van egymáshoz. Egy olyan vállalkozói, munkaadói érdekképviseletet működtetünk, ami a saját identitását a magas színvonalú munkát biztosító szakemberekben találta meg, különféle építőipari, ipari, kereskedelmi, szolgáltatói és egyéb területeken. Nyugodtan állíthatjuk, hogy településünk életében az elmúlt 83 évben az Ipartestület tagjai, a benne szereplő iparosok, kereskedők, szolgáltatók meghatározó szereplői voltak e város fejlődésének.

A tagság életében két időpont jelentett nagy változást. Az egyik az 1950-es évek, majd az 1989. utáni időszak. Mindkettő egy új gazdasági helyzet és az ebbe való beilleszkedés lehetősége a kisvállalkozók, kiskereskedők számára. A magyar középkorú lakosság jól tudja, hogy a 60-as évektől a 89-es évekig mit jelentett a magyar kisipar, milyen színvonalon, minőségben és változatosságban termeltek, mind belföldi, mind külföldi piacokra. Szerencsések voltunk, a szocialista nagyipar fogcsikorgatva, de megtűrt bennünket. Jelentős szerepet játszottunk az építőiparban, jármű iparban, kézmű iparban, élelmiszer és egészségügyi szolgáltató szakmakörökben.

Ez Érden még inkább így volt, nagyipar nem lévén, az érdi munkavállalóknak a helyi kisiparosok biztosítottak megélhetést, a lakosságnak pedig megfelelő színvonalú szolgáltatást. A 90-es években sok minden megváltozott, úgy tűnik az új kihívásokra új válaszokat kell adnunk. Az új társadalmi berendezkedés kevés lehetőséget adott az érdekképviseleteknek. Kötelező tagság nem lévén, jelenleg egy maroknyi csoport – kb. 3-400 fő, ami a térségben lévő vállalkozások 5-6 %-a – birkózik a feladatokkal, hogy megfelelő segítséget tudjon nyújtani a térség kisvállalkozóinak mindazokban a kérdésekben, amikben közös fellépés szükséges.

A lakosság ebből pedig azt látja, hogy egymás után zárnak be üzletek, vállalkozások. Bizonyos szolgáltatásokhoz nem tudnak hozzájutni, vagy ha hozzájutnak, a minőség, az ár és a vállalás időbeni elhúzódása keseríti meg örömüket.

Sűrűn fordulnak hozzánk panasszal, amit mi kezelni nem tudunk. Az Önkormányzathoz, bírósághoz, fogyasztó-védelmi felügyelőséghez irányítjuk őket. Pedig lenne mit tenni. Egy markáns érdekképviselet, ami a kis munkaadókat tömöríti, néha olyan kicsi, hogy ő az egyetlen munkavállaló is, a jelenlegi gazdasági környezetben is eredményeket érhetne el a tagság gazdasági lehetőségeinek kialakításában. A jövő feladati a szakképzésben, mesterképzésben, munkavédelemben, a vállalkozók finanszírozásában, tájékoztatásban, megrendelőkkel való kapcsolattartásban, panasz ügyek intézésében, közös szabadidős tevékenységben rejlik.

Az elmúlt években folyamatosan változó gazdasági környezetben kellett dolgoznunk, szinte minden évben más adózási szabályokkal. A gazdasági környezet kifejezetten kisvállalkozó ellenes. A gazdasági lehetőségek és a pályázatok a mi tagkörünk számára elérhetetlenek. A körbetartozás az alvállalkozói létet kilátástalanná teszi, a jogi környezet a kicsik számára hátrányos.

Tagságunk öregszik, akik a 70-80-as években váltottak kisiparos vállalkozói igazolványt és az érdi polgárok számára jól ismert, nagynevű iparosok vagy már nyugdíjba vonultak, vagy most tervezik nyugdíjaztatásukat. Tevékenységük legtöbbször nyugdíjazásuk után meg is szűnik. Az iparnak nem lesznek folytatói. A tagsággal és a tagság megélhetésének problémáival együtt kerül válságba az Ipartestület is. Bizony az elmúlt években egyre inkább Érd legnagyobb baráti társaságává válva keresi helyét a város gazdasági, társadalmi életében a rábízott lehetőségekkel és elődeink által megszerzett vagyonnal egyetembe. Tagjainkhoz és a megrendelőkhöz az Ipartestület honlapján szólunk, melynek elérhetősége: ipterd.hu, ezen megtalálhatók mesterembereink tevékenységükkel, címükkel, telefonszámukkal együtt. Kérünk mindenkit, aki ehhez csatlakozni szeretne, emailon /ipterd00@ipterd.hu/ vagy telefonon /23-520-046, 23-520-047/ jelezze szándékát.