Tájékoztatás energetikai-szakreferens kötelező alkalmazásáról

 

Mit jelent?

Meghatározott energiafogyasztás feletti vállalkozásnak 2016.12.21-től egy munkajogilag és társasági-jogilag független energetikai szakreferenst kötelező igénybe vennie.

A téma már előkészítésre került a 2015. LVII. Energiahatékonysági Törvényben és a 122/2015 (V.26.) Korm. rendeletben (mint Vhr.), de a tavaly év évégén megjelent 393/2016 (XII.05.) Kor. rend. „élesítette” a korábbi rendelkezések hatálybalépést 2016.12.21.-i kezdéssel.

 

Kiket érint?

Minden vállalkozást*, amelynek energiafogyasztása a megelőző 3 év átlaga alapján meghaladja a:

- 400 000 kWh villamos energiát, vagy

- 100 000 m3 földgázt, vagy

- 3 400 GJ hőmennyiséget.

A téma nem érinti az Önkormányzatokat és közintézményeket, őket ugyanezen szabályozási rendeletek alapján az ún. Nemzeti Energetikusi Hálózat segíti.

*122/2015. (V.26.) Korm. rend 7/A. §

 

Szakreferens feladatai

Havi jelentést készít a gazdálkodó szervezet tárgyhavi energia fogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

a havi jelentések alapján, a tárgyévet követő május 15-ig összefoglaló éves jelentést készít a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet a megbízó gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

szakmai megfigyelőként és tanácsadóként rész vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról a MEKH kötelező energia-jelentés elkészítésével.

A rendelet szerinti almérések kialakításával 2018-tól további feladatokkal bővülhet az energetikai szakreferens feladatköre.

Ki lehet szakreferens?

Energetikai szakreferens csak szakmai vizsgát tett, a Magyar Energia- és Közműhivatalnál (MEKH) regisztrált természetes személy, vagy ilyen személyt alkalmazó vállalkozás lehet.

 

Határidők

Első határidő: A tavaly év végi rendelet (393/2016. (XII. 05.) szerint a szakreferens alkalmazása már 2016.12.31.-től kötelező az érintetteknek!

Második határidő: Be kell jelenteni a MEKH-nek – 30 napon belül - hogy kit alkalmaz az adott cég szakreferensként. Ennek szankciómentes határideje: 2017.06.30. Ezt követően bírságot szabhatnak ki (0,2 – 2,0 M Ft között).

 

Amennyiben további segítségre és információra lenne szükséged keress minket e-mailben: ipterd00@ipted.hu.