BT-K, KKT-K FIGYELEM!!!KÖZELEG A KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE!

 

 

A hatályos jogszabályok alapján  minden Bt és KKt. legkésőbb 2015. március 15. napjáig köteles  az új Ptk. rendelkezéseivel összhangba hoznia a társasági szerződését, és  köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni,. amely döntését jogi képviselő útján kell a cégbírósághoz benyújtani.

 

A Korlátolt felelősségű társaságok, társadalmi szervezetek számára a fenti bejelentési kötelezettség és társsági szerződés módosítás határideje 2016.március 15.napja.

 

Azon Bt-k és KKt-k, és Kft-k esetében, amelyeknek az alapítására vagy legutolsó módosítására 2014.03.15. napja előtt szerződésminta alkalmazásával került sor, pusztán az új Ptk. hatályba lépése következtében – a szerződésminta változásából fakadóan – cégmódosításra kell, hogy sor kerüljön.

 

A határozatot, és ha szükséges- a Ptk. rendelkezéseihez igazított( módosított) társasági szerződést illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani.

 

Azonban egyéb cégadatot is érintő változás esetén ( pl. székhely módosítás, tagok személyes adataiban történő változás,, stb) az arra irányadó illetéket és közzétételi költségtérítést is kell fizetnie a cégnek.

 

A fentieket elmulasztó cégekkel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat, és ezen eljárás során  a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja.

 

A fentiek szerinti kötelező cégmódosítás nem vonatkozik azon gazdasági társaságokra, amelyek 2014.03.15. napját követően egyéb okból kifolyólag (pl. név változás, ügyvezető váltás, székhely változás) módosították a cég létesítő okiratát, ebben az esetben ugyanis az eljáró ügyvéd feladatát képezte,a fentieknek való eleget tétel is.

 

A  jogszabályváltozásból fakadó kötelezettség teljesítése érdekében Ipartestületünk- ügyvédünk közreműködésével  segít  akár a szerződések felülvizsgálata, akár a cégmódosítás elvégzése tekintetében.

 

 

Dr. Tóth Beáta

ügyvéd

Dr. Tóth Ügyvédi Iroda

36/702266197