A helyi adó és következményei

 

Az Érd és Környéke Ipartestület kezdeményezésére 2013. február 25.-én az érdi Nagyvállalkozói Klub tanácskozást szervezett az érdi Centrál Borház étteremben. A rendezvényre a város önkormányzata közösen az ipartestülettel hívta meg a 300 m2 –nél nagyobb ingatlannal rendelkező helyi vállalkozásokat. A 17 órakor kezdődő tanácskozáson T. Mészáros András polgármester urat Segesdi János alpolgármester úr képviselte. Két napirendi pont köré szerveződött a megbeszélés. Az első, az önkormányzat helyi rendeletének értékelése. A második, javaslatok kérése a város gazdaságfejlesztési programjának kialakításához. A megjelent 37 vállalkozó konstruktív légkörben megtartott találkozóján többen kifogásolták a bevezetett, az ipartestület közbenjárására mérsékelt, de a vállalkozások számára az előző évhez képest mégis jelentős mértékben megemelt, nagy terhet jelentő helyi adórendeletet. Különösen méltánytalannak tartották, hogy a rendelet nem ad lehetőséget az inaktív, területileg hátrányos helyzetben lévő, a piaci körülmények hatására csökkenő bevételekkel rendelkező vállalkozások esetében is meglévő adó csökkentésére, elengedésére. Ugyanakkor több vállalkozás megköszönte az Érd és Környéke Ipartestület közbenjárását és sikerként értékelik az elért eredményt. German József az érdi Di-Fer Kft. tulajdonosa felajánlotta, hogy a megspórolt adókülönbözet 3-5%-át felajánlja az ipartestület működéséhez, és ezt javasolja a többi vállalkozónak is. Kincses János az Electraplan Kft. tulajdonosa pedig megköszönte az önkormányzatnak, hogy ezzel a túlzott elvonási szándékkal összehozta Érd vállalkozóit, és cselekvésre késztette őket. Miskolczi Katalin az Arany Palack Kft. nevében a hátrányos helyzetű település részek fejlesztését tartotta fontosnak. Segesdi János válaszában elmondta, hogy a városvezetés nyitott az együttműködésre és amennyiben a vállalkozások közösen kialakított érdekek alapján javaslatot tesznek a városvezetésnek, mint az adórendelet megváltoztatása is mutatja, eredményeket érhetnek el. Bíztatta a megjelenteket a tárgyalások folytatására.

Csóli Csaba az ipartestület ügyvezető igazgatója zárszavában megköszönte a részvételt és kérte a megjelenteket a következő összejövetel alkalmáig kétoldalú, személyes megbeszélések folytatására a vállalkozók és az ipartestület között. A rendezvény egy oldott, kötetlen beszélgetésben folytatódott a Gál Pincészet borainak és a Csengő Manufaktúra Kft. sajtjainak kóstolásával.

 

 

Csóli Csaba

Érd és Környéke Ipartestület

ügyvezető igazgató