Ipartestületi küldöttgyűlés az egység jegyében (2012.04.23)

 

Küldöttgyűlést tartott az Érd és Környéke Ipartestület április 23-án a testület Alispán utcai székházában. Az eseményen részt vett T. Mészáros András polgármester, valamint Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

 

Az összejövetelt Pataki János, az ipartestület tiszteletbeli elnöke vezette. A szokásos formaságokat követően Szabó István, a testület elnöke beszámolt a szervezet 2011. évi tevékenységéről. Elmondta, hogy a székház visszavásárlására felvett hitelt visszafizette a testület, tartozása nincs. Ezzel kapcsolatban megköszönte az alkalmazottak munkáját, hiszen az ő erőfeszítéseik teremtették meg a lehetőséget a visszafizetésre. Hangsúlyozta: a további jó működéshez szükséges a taglétszám növelése. Annak érdekében, hogy a testület pályázati munkákon eredményesen tudjon részt venni, huszonöt vállalkozó összefogott és megalapította a Kévép Kft.-t Sztancsikné Kocsi Erzsébet vezetésével. Az egységben az erő elv alapján így nagyobb eséllyel vehetnek részt a csatornázás kiépítését követően a családi házak rákötési munkáiban. Sajnos az országunkat sújtó gazdasági válság nem akar véget érni, az embereknek nincs pénzük, egyelőre nem jutottak munkához az érdi vállalkozók. Ennek részben oka, hogy a pályázatokon olyan nem helyi vállalkozások nyernek, amelyek feketemunkával operálnak, azzal pedig a tisztességes érdi vállalkozók nem képesek versenyezni. Kérte a megjelent küldötteket és az egész tagságot, hogy a jövőben aktívabban vegyenek részt a szakosztályok munkájában. A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Csóli Csaba, a testület ügyvezető igazgatója írásban terjesztette a küldöttgyűlés elé a 2011. évi pénzügyi beszámolót, felszólalásában kiegészítéseket fűzött hozzá. Hangsúlyozta, hogy a 2010. év a vártnál jobban alakult a testület számára, ám a 2011. évben a vállalkozói tevékenységek a tervezettnél rosszabbul teljesültek, az évközi bevételek nem tudták fedezni a kiadásokat. A kiesett bevételek pótlását biztosító kísérletek nem voltak eredményesek. A korábbi szerződést a testület megújította a Vodafonnal annak érdekében, hogy a flottához csatlakozóknak újabb kedvezményt biztosítson. Az eredményeket összegezve megállapította, hogy a kis apparátussal működő szervezet az elmúlt hét évben nyereséges vállalkozásként tudott működni, a testület épületének harmadát visszavásárolta, emellett tartalékot tudott képezni a kevésbé sikeres időkre úgy, hogy közben minimális tagdíjat tartva szerteágazó szolgáltatással áll tagjai rendelkezésére (orvosi előadások, kamarai regisztráció segítése, tanfolyamok stb.). A beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

A felügyelőbizottság nevében Gajárszky Gábor elnök szólt a megjelentekhez. Elsősorban említette a testület válság okozta nehézségeit, amit a taglétszám növelésével lehetne enyhíteni, ám a mai fiatalok nem akarnak vállalkozókká válni. A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.

T. Mészáros András polgármester hozzászólásában elmondta, ismeri a testület nehézségeit, ám bízik abban, hogy a jövőben is működőképes lesz. Pozitív gondolkodást kér, ugyanolyan aktivitást a tagságtól, mint tették azt korábban. Ígérete szerint az önkormányzat a lehetőségeihez képest a törvényes keretek között a jövőben is segíti az érdi vállalkozókat.

Vereczkey Zoltán megköszönte a meghívást, kiemelkedőnek minősítve Érd és Környéke Ipartestület munkáját. Azt követően magas színvonalú történelmi, filozófiai és politikai előadást tartott, párhuzamosan a napi aktualitásokkal. Kiemelte a globalizáció lényegét, országunk elleni súlyos támadásait. Véleménye szerint a patrióta gazdaságpolitika enyhítheti bizonyos mértékben a globalizáció szorítását, ami ellen a kamara is mindent megtesz.

Pataki János megköszönte az előadást, elmondta, ilyen komoly téma még nem került elő küldöttgyűlésen, ám néha ilyenre is szükség van.

A következőkben kitüntetések átadására került sor. A Magyar Kézművességért díj ezüst fokozatát kapta Felföldi Zoltán gumijavító mester, Iposz-díjat kapott Hancsovszki János fényképész mester. Érd Városért és az Érdi Ipartestületért emléklapot kapott Gál Béla kerekedő, Iváncsics Attila közúti áruszállító, Kormány Sándor szolgáltató kereskedő, Porkoláb Csaba villanyszerelő mester, Reibel Ferenc kereskedő. Aranykoszorús mester címet kapott Gajárszky Gábor kőműves mester, Jordáki Zoltán asztalos mester, Müller János kőműves mester, Ridács Sándor villanyszerelő mester és Tóth Imre asztalos mester. Ezüstkoszorús mester címet kapott Hubai Árpád kőműves mester, László Zoltán víz-, gáz-, központifűtés-szerelő mester, Rizmajer Zoltán kőműves mester és Szilasi László kőfaragó mester. Emléklapot kapott kiváló ipartestületi tagságért Domokos Gyula, Mátyus László, Porkoláb Miklós, Tóth Attila, Vezér Béla és Zoller Zoltán.

A 2012. évi költségvetés tervezetét írásban megkapták a résztvevők, Csóli Csaba néhány kiegészítést fűzött a tervezethez, többek között a testület a veszteség miatt kérvényezte az iparűzési adó és az építményadó törlését. A tervezetet a megjelentek egyhangúlag elfogadták.

Az utolsó napirendi pontban szó volt az alapszabály módosításának szükségességéről az egyesületi törvény változása miatt. Csóli Csaba elmondta, milyen változtatásokat kell végrehajtani az egyesület megmaradása érdekében, továbbá, hogy ne veszítse el vagyonát. Nehezményezte, hogy a parlament a százéves Érdi Ipartestületet egy civil egyesület szintjére minősítette vissza. Ez ügyben segítséget kér az önkormányzattól, továbbá fölveszi a kapcsolatot a szakmai szervezetekkel.

A hozzászólások során többen élesen fölvetették: miért kell kamarai regisztrációs sarcot fizetni? Vereczkey Zoltán válaszában laza fejtegetésbe fogott, a végén egy résztvevő megjegyezte: „semmitmondó, de tartalmatlan mellébeszélést hallottunk”. A testület vagyonvesztésének megakadályozására Vereczkey Zoltán röviden ismertette a törvényi előírásokra vonatkozó adóoptimálási lehetőségeket.

Többen kifogásolták az önkormányzat pályázati kiírásait, a gyanítható visszaéléseket, továbbá szóba került egy konkrét beruházás néhány tanulsága a vállalkozók és a város szemszögéből.

Pataki János a jövőben szorosabb együttműködést, az eddigieknél jobb kapcsolatot ajánlott a kamarának, amit Vereczkey Zoltán szívesen nyugtázott. A küldöttgyűlés állófogadással zárult.