FONTOS VÁLTOZÁSOK 2011.-BEN
Levelünk elsősorban iparosoknak, ipartestületi tagoknak készült figyelemfelkeltés végett.
A jelenlegi kormány eddigi féléve alatt hozott törvényeknek köszönhetően számos, a mindennapjainkat meghatározó törvény lépett életbe 2011. január 1-től.

Amiről már biztosan tudunk, az APEH és a VPOP 2011. január 1.-től összeolvadt, az új hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az alábbiakban NAV. Kormányhivatalok, kormányablakok alakultak az ország 29 pontján.

Adóbevallások, határidők még 2010. évről

JÓ HÍR! A 2010 évről benyújtandó SZJA bevallás a tavalyi 36 oldalas nyomtatvány helyett csupán 12 oldalas nyomtatvány lesz.

Egyéni vállalkozók 1053 sz.személyi jövedelemadó bevallásának,  határideje 2011. február 25.,
ezen határidő vonatkozik a befizetésre is. SZÜNETELTETŐKRE IS!
A nyugdíjas vállalkozók most is ebben a bevallásban vallják be a járulékkötelezettségeiket.
Az adóbevallás elkészítéséhez az alábbi iratokra van szükség:

 • Negyedévenként lezárt, rovatonként összeadott pénztárkönyvet
 • 2010- évre befizetett adóelőlegek összegét
 • egyéb, vállalkozáson kívüli jövedelmekről szóló igazolásokat
 • kedvezmények igénybevételére jogosító igazolásokat
 • év végi leltárakat 2010.12.31. nappal, beszerzési áron / az átalányadós vállalkozók is!/
 • selejtezési jegyzőkönyveket
 • előző , 2009. évről szóló adóbevallásokat
 • tárgyi eszköz nyilvántartásokat / az értékcsökkenés megállapításához/
 • táppénzről, GYES -ről, GYED -ről kapott igazolásokat
 • nyugdíjról kapott igazolás
 • a vállalkozói igazolványt, vagy annak másolatát hozzák magukkal akár a régi, akár 2010. évben kiadott új.

Akik EVÁ- sok, (1043) vagy az  ÁFÁ- ban (1065) éves bevallók, bevallási határideje szintén: 2011. február 25.
A negyedéves és havi ÁFÁ- soknak 2011. január 20.-a a határidő a 1065 sz. bevallás benyújtására 
Munkáltatók, kifizetők,  a cégautó-adó fizetői a 1001 számú bevallás beadására is kötelezettek.
( havi, név -es bevallók:  január 20. éves bevallók: február 25. )
Akik a környezetvédelmi termékdíjnak is alanyai - csomagolási termékdíjat fizetnek -, a vámhatósághoz tesznek bevallást erről az adónemről.
A szakmunkástanulók gyakorlati képzését végző vállalkozásoknak a NSZFI felé van bevallási kötelezettségük / többségüknek visszaigénylési lehetősége, ezt a bevallást a www.nive.hu honlapról tölthetik le. Határidő: 2011. február 25.
NE  FELEJTSÜK  EL  KIIRATNI  A  PÉNZTÁRGÉPEKET!
24/1995 PM rend. 2010.01.01.-2010.12.31. időszak pénztárgép adómemóriájának kinyomtatásához nem kell szerviz, a vállalkozó maga is elvégezheti költségkímélés végett. 5 lezárt adóévig meg kell őrizni. ( Az éves könyvelt bevétellel meg kell egyeznie! )

 

AZ ALKALMAZOTTAKNAK

2011. január 15-ig kiadni a 2011-re szóló nyilatkozatokat!
2011. jan.31-ig kiadni a 2010 évről a jövedelem és járulék  igazolásokat!
Kockázatértékelés, üzemorvosi vizsgálat ----- Alkalmazottat tartóknak kötelező!
A 7/2007. Korm. rend. értelmében 2011.02.15-ig a Munkavédelmi Felügyelőség felé megküldeni  a foglalkozás egészségügyi adatszolgáltatást – most utoljára- abban az esetben ha a munkavállalók létszámában, vagy az szolgáltató vonatkozásában ( üzemorvos személyében ) változás volt 2009-hez képest 2010.01.01-2010.12.31 időszakra.
JÓ HÍR ! Módosították a rendeletet, 2011-ről  nem kell majd jelentést küldenünk!!
2011.01.01-től változtak a FEOR számok, jelentési kötelezettség azonban nincs  15 napon belül az APEH felé. ( APEH állásfoglalás )

 

FONTOS VÁLTOZÁSOK 2010 év közben:

2010.07.01-től a vállalkozói SZJA 19 %-ról 10 %-ra csökken mindenkinek, nincs kedvezményes körhöz kötve!! Feltétele: arányosítás az adóév naptári napjai alapján!

ALKALMI  MUNKA : 2010.01.01.-2010.03.31.-ig kis könyv, közteherjegy
2010.04.01.-2010.07.31.-ig munkaviszony, járulékfizetés
2010.08.01.- naponként, alkalmazottanként 1.000.-Ft regisztrációs díj fizetési kötelezettséget hónapot követő 12-ig egy összegben meg kell fizetni az alábbi szla.számra:                               NAV MNYP tagsággal nem rendelkező mv. közterhe:
10032000-06057763
FIGYELJÜNK RÁ!! Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. tv. jelenleg is hatályos létszámkorlátot ír elő az alkalmi munkások foglalkoztatásánál!!
Adott hónapot megelőző 6 havi statisztikai átlag alapján:
-  alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozó: 1 fő

 • 1-5 fő alkalmazottat foglalkoztató : 2 fő
 • 6-20 főig foglalkoztatott főállású munkavállaló után : 4 fő

alkalmi munkavállaló foglalkoztatható naponta.
Akinek a tárgyhónapban 300 ezer Ft -ot meghaladó adótartozása van,
nem foglalkoztathat alkalmi munkavállalót!
APEH/NAV felé a munka megkezdése előtt bejelentési kötelezettség a 10T1042E/11T1042E nyomtatványon, vagy a 185-ös telefonon. A be nem jelentett alkalmi munkavállalót fekete foglalkoztatásként kezeli az OMMF.
A többi egyszerűsített foglalkoztatásra más szabályok vonatkoznak ( pl. mezőgazdaság ).
FONTOS az alkalminál! Az áprilisi tv. mellékletét képező nyomtatványok egyike sem felel már meg a munkaidő nyilvántartására szolgáló jelenléti ívnek! A munka törvénykönyvének 140/A § sz. jelenléti ívet az alkalmi munkavállaló esetében is vezetni kell! ( nyugodtan vezessétek fel az alkalmazottak mellé )

 

CSEKKEK -nél feladási határidő módosult beérkezési határidőre 2010. májusától.
Tehát a csekkeket legalább határidő lejárta előtt 2 nappal, fel kell adni a postán, ha nem akarunk késedelmi pótlékot!
Az idei csekkek igénylésére a napokban felkerült az igénylőlap a www.apeh.hu honlapra.
2011-től az APEH-ből NAV lett, de az adónemek számlaszámai nem változtak, egyelőre fogadják a régi csekkeken befizetett összegeket is.
Itt jegyezném meg hogy 2011.jan.1-től az átutalási nyomtatványok azonban megváltoztak, nem mindegyik pénzintézet fogadja el a régit, érdeklődjetek bankfiókjaitoknál ez ügyben!

MNYP: 2010. nov. 1-től nem kötelező a MNYP választás a pályakezdőknek.
2011.01.31.-ig a NYUFIG kirendeltségeinél személyesen nyilatkoznia kell a pénztártagnak, ha MNYP tag kíván maradni továbbra is. Amennyiben ezen határidőig nem nyilatkozik,  automatikusan átkerül a központi nyugdíjrendszerbe 2011.03.01-el.
Azonban, ha visszalép a központi nyugdíjrendszerbe, a magánnyugdíj felé írásban kell rendelkeznie arról, hogy a hozamot                     - egy összegben veszi fel  avagy

 • önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárba, vagy
 • a Tb nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján történő jóváírását kéri.

( Hozam után nincs adó !!)
A tv. jelenleg Alkotmánybíróság előtt!
Az átlagos statisztikai létszám számítása megváltozott, erről a 3/2010 KSH közlemény rendelkezik.

IPARŰZÉSI ADÓ: Visszakerült az Önkormányzatokhoz, már a 2010.09.15-i adóelőleg is ide került befizetésre.
PIACI VÁSÁROZÓ: nem minősül ideiglenes jellegű tevékenységnek – így nincs napi bejelentési, befizetési kötelezettség-, és az ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÓKra speciális szabályok vonatkoznak   (180 nap )  / 1990. évi C.tv.37§ (2)

VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOK 2010. szeptemberétől szinte teljesen le lettek állítva!

 

 

KKV-k megszűnő 10 kisadója
2010. augusztus -tól  7;  2011. január 1-től 3

1./ Egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó ( ez három adónemet foglal magában: gépjárművek, 2./ légi járművek és 3./ vízi járművek. ( A lakóingatlanok adóját az Alkotmánybíróság már korábban megsemmisítette.
4./ Vállalkozók kommunális adója 2011.01.01-től
5./Üdülőépületek utáni idegenforgalmi adó. 2011.01.01-től
6./ Vízgazdálkodási termelői érdekeltségi hozzájárulás 2011.01.01-től
7./ Bérfőzési szeszadó
8./ TV készülékek üzemben tartási díja
( VENDÉGLÁTÓSOK FIGYELMÉBE! Szerzői jogdíj maradt!! )
9./ Örökösödési illeték egyenesági örökösnél
10./ Ajándékozási illeték egyenesági rokonnál
( Mentessé vált az ajándékozási illeték  alól a termőföld, a tanya, a mg.-i termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény, magtár, istálló, ingóság, pl. gép, állatállomány, készlet stb. )

INGATLAN  BÉRBEADÁSA MAGÁNSZEMÉLYNÉL:
2010. augusztus 16-tól a magánszemélynek nem kötelező adószámot kérni a lakóingatlan bérbeadásához, így számlaadásra sem kötelezettek, azonban számviteli bizonylatot ( név, adóazonosító ) kell kiállítania a bevételéről.  
2011-től már csak önálló tevékenységként adózhat belőle, megszűnik az elkülönült adózás, a forrásadó lehetősége. FONTOS, hogy a kifizető nem köteles adóelőleget vonni, csak ha a bérbeadó magánszemély ezt nyilatkozatban kéri., de ha nincs nyilatkozat, nincs levonás, a bérbeadó negyedévet követő 12-ig köteles megfizetni az adóelőleget!
1. lehetőség /átalánynál/  Bevétel 90%-a x 127 % ( szuperbruttósítás miatt ) x 16 % SZJA
2.lehetőség / tételes adózás/  Bevétel- Ktg x 127%         -  „  -                        x 16 % SZJA
Egymillió Ft jövedelem fölött %-os EHO is van. 14%..

CÉGAUTÓ ADÓ:
Kérünk mindenkit, a vállalkozásban lévő járművét vizsgálja felül -attól függetlenül hogy mi áll a forgalmiban-, mivel az ÁFA és az SZJA tv. előírásai szempontjából kizárólag a Kereskedelmi Vámtarifa besorolása az irányadó. Amennyiben a VPOP/NAV szgk-nak azaz 87.03 vámtarifaszám alattinak minősíti a forgalmiban ugyan tgk.-ként szereplő járművet, meg kell fizetni negyedévenként a cégautó adót, ha költséget kívánunk a bevételeinkkel szemben elszámolni (útnyilvántartás, javítás... stb ) a szgk.-ra. Kivételt képez a cégautóadó megfizetése alól az 500 km-es átalány.
JÁRMŰ BESOROLÁS:  Tel.: 06-1/4022233 vagy  E-mail.-ben vpvi@vam.gov.hu későbbiekben: vpvi@nav.gov.hu

Nem elfelejtendő, hogy az alapnorma átalányok megváltoztak:

Benzinüzem:   1000 cm3-ig           7,6 l/100 km
1001-1500 cm3-ig   8,6 l/100 km
1501-2000 cm3-ig   9,5 l/100 km
2001-3000 cm3-ig  11,4 l/100 km
3001 cm3 felett      13,3 l/100 km
Az 500 km-es átalánynál saját (házastárs) tulajdonú szgk után az üzemanyagköltség felett 9,-Ft/km ktg.-et lehet érvényesíteni az autó kopására, az alapnormán felül.

CSÖKKEN AZ ADMINISZTRÁCIÓ!

 2010-ről már nem kell NYENYI lapot küldenünk!
A 2010. évi CLIV.tv alapján a TB egyéni nyilvántartását a PSZÁF alakítja ki a pénztárak központi nyilvántartó rendszere, valamint az APEH havi szintű adatszolgáltatása alapján. A pénztárak központi nyilvántartása fogja az alapját képezni az egyéni nyugdíjszámláknak.
Megszűnik az adóterhet nem viselő járandóság fogalma!
Nem kell 2011-ben többek között a nyugdíj, GYES, GYET, ápolási díj, ösztöndíj összege után adót fizetni,  nem kell összevonni a többi jövedelemmel. FIGYELEM! A hallgatói munkadíj – ami korábban adóterhet nem viselő járandóság volt, adóköteles jövedelem lesz, adójóváírás, családi kedvezmény vonható belőle.

FUVAROZÓK SZEMÉLYSZÁLLÍTÓK FIGYELEM!

2011.01.01-től a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tgk-kal és vontatókkal a magyarországi – azonos irányban 2 forgalmi sávval rendelkező utakon - autópályákon és autóutakon reggel 6 és este 22 óra között előzni TILOS!

2011.01.01-től a kormány az árufuvarozók és a személyszállítók érdekében kereskedelmi gázolaj utáni jövedéki-adó visszaigénylést tesz lehetővé, literenként 6,50 Ft.
Az adó visszaigénylésére az üzembentartó jogosult és csak akkor ha vámhatóság 30 nappal korábban nyilvántartásba veszi. Az I. név.-es visszaigénylés esetén  2011.02.15-e a határidő.

 

ADÓ- ÉS  JÁRULÉK FIZETÉS 2011. ÉVBEN
MINIMÁLBÉR 2011.01.01-től:                           78.000,-Ft
SZAKMAI BÉRMINIMUM 2011.01.01-től:  94.000,-Ft

JÁRULÉK!!    A járulékok mértéke: 44,5 %

MEGSZŰNIK: A TEVÉKENYSÉGRE JELLEMZŐ KERESET ( visszamenőleges hatállyal 2010.01.01-től ) ÉS A DUPLA MINIMÁLBÉR UTÁNI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG!

A járulék alapja 2011-ben:
EGYSZERES MINIMÁLBÉR  ILL: A GARANTÁLT BÉRMINIMUM
társas vállalkozás esetén:

 • a személyes közreműködésre kifizetett járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább a minimálbér.

egyéni vállalkozó esetén:

 • vállalkozói kivét
 • átalányadózónál az átalányban megállapított jövedelem,

DE HAVI ÁTLAGBAN LEGALÁBB A MINIMÁLBÉR!!

FIGYELEM!
 VÁLLALKOZÓNAK A MINIMÁLBÉR FOGALMA = A SZAKMAI BÉRMINIMUMMAL!
A Tbj. 4 § k.) pont: MINIMÁLBÉR fogalma:

 • A tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege és

- A  BIZTOSÍTOTT EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKFIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEK  ALKALMAZÁSÁBAN  A  TÁRGYHÓNAP  ELSŐ  NAPJÁN,  A TELJES MUNKAIDŐRE ÉRVÉNYES GARANTÁLT  BÉRMINIMUM HAVI ÖSSZEGE, HA AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ SZEMÉLYESEN VÉGZETT FŐTEVÉKENYSÉGE  LEGALÁBB KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGET VAGY KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉGET  IGÉNYEL.
Ez alapján  szinte minden főállású egyéni vállalkozó minimum a 94.000,-Ft után fizet   járulékot!

Járulékalap

2011.jan. -
2011.dec.-ig

NYUGDÍJBIZT
ALAPRA
FIZETENDŐ
34%

Ebből
költség:
24 %

EGÉSZSÉGB.,
MERŐP.ALAP
FIZETENDŐ
 10,5 %

Ebből
költség:
3 %

Minimálbér

78.000,-Ft

26.520,-Ft

18.720,-Ft

8.190,-Ft

2.340,-Ft

Szakmai bérminimum

94.000,-Ft

31.960,-Ft

22.560,-Ft

9.870,-Ft

2.820,-Ft

Nyugdíjas vállalkozóknak  az egészségügyi szolgáltatási járulék  5.100,- forint, napi 170,-Ft.
Nem kell fizetni arra az időszakra amikor a nyugdíjas vállalkozó beteg és kér róla orvosi igazolást 
Tételes EHO nincs, %-os EHO  fizetési kötelezettség legtöbbször azokból a jövedelmekből van, amelyből nem vonunk járulékot!  Általános mértéke: 27%. Kivételt képez többek között a 25%-os osztalék után  és a fentiekben említett ingatlan bérbeadás 1 millió Ft-ot meghalpadó jövedelem esetén a teljes összeg után fizetendő mérték, ami 14%.

SZJA 2011-BEN:
A magánszemélyek nyilatkozhatnak, hogy munkáltatójuk helyesen vonta le jövedelmükből a közterheket, ezzel a nyilatkozattal letudják az adóbevallásukat. 1 oldalas lesz.
Megszűnik a sávos adózás, az adó mértéke egységesen 16 %. Egyenlőre még marad a szuperbruttósítás.
Vállalkozói SZJA 500 millió Ft-ig 10%.
A vállalkozói kivét és a vállalkozói osztalékalap is 16 %-kal adózik

JÖN A CSALÁDI ADÓZÁS:
Családi kedvezmény vehető igénybe az összevonás alá jövedelmekből melynek mértéke:
1-2 eltartott esetében 62.500,-Ft/fő/hó az adóalapból
3 eltartottnál 206.250,-Ft/fő/hó az adóalapból
Házastárssal megosztható, nyilatkozat szerint év közben is igénybe vehető kedvezmény.
ADÓJÓVÁÍRÁS: Szuperbruttó bér 16 %-a, de maximum havi 12.100,-Ft
3.960.000,-Ft-ig érvényesíthető, 2.750.000,-Ft felett csökkenő mértékben.

További  adókedvezmények:
Az önkéntes kölcsönös pénztárakba és a nyugdíj előtakarékossági számlára befizetett összeg után 30%-ról 20 %-ra csökken a kedvezmény.
Súlyos fogyatékosság kedvezménye: min.bér 5 %-a/hó.
Áthúzódó kedvezményként érvényesíthető 2015-ig tandíj, felnőttképzési díj halasztott kedvezménye, ill. lakáscélú hitel törlesztése miatti kedvezmény.

EVÁ-s egyéni vállalkozónak nem kell belföldi pénzforgalmi számlát fenntartania, ha szünetelteti a vállalkozását, GYES-ben, vagy GYED-ben részesül.
EVÁ-soknál is megszűnik a tevékenységre jellemző kereset a járulék vonatkozásában! ( minimálbér, szakmai bérminimum a járulék alapja)

VÁLTOZÁSOK  A  TERMÉSZETBENI  JUTTATÁSOK  ADÓZÁSÁBAN  2011-TŐL_
Változás: A béren kívüli juttatások kifizetőt terhelő adója 16 % és a juttatás értékének 1,19 szerese után kell ezt a 16 %-os adót megfizetni!
A béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész értékének 1,19 szerese után a kifizetőnek a 16 % SZJA-n felül 27% EHO-t is kell fizetni!!

 

     
Természetbeni juttatásokKinek Megjegyzés
Meleg és hideg étkeztetés Munkavállaló, társas vállalkozó18.000,-Ft/fő/hó
Helyi bérlet -   „  - Munkáltató nevére szóló szla.
Iskolakezdési támogatás -  „  - Gyermek / Min.bér 30%-ig
Üdülési csekk fentiek + mv. családtagja is min.bér/fő
Üdülési szolgáltatás -  „ - Ha a munkáltatónak van üdülője
Önkéntes eg.pénztár és önsegélyező
pénztári munkáltatói hozzájárulás együtt munkavállaló min.bér 30 %-a
Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás -  „  - min bér 50 %-a
Iskolarendszerű képzés -  „  - min.bér 2,5 szerese.
Internet használat díja -  „  - 5.000,-Ft/hó
Béren kívüli szolgáltatásnak minősül még a Széchenyi-pihenőkártyára küldött utalás, a számlára évenként max. 300.000,-Ft utalható, több munkáltató esetén is .A kártya olyan fizetési eszköz, mellyel meghatározott szolgáltatói körben lehet majd fizetni.
A béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások az alábbiak,
melyek  1.19 szerese után a 16 % SZJA-n felül 27 % EHO-t is kell fizetni.

 • Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, vagy más szolgáltatás
 • a telefon magáncélú használata
 • a csoportos életbiztosítás
 • a reprezentáció, üzleti ajándék adóköteles része
 • reprezentációnak nem minősülő vendéglátás
 • a kifizető által ingyenesen, vagy kedvezményesen adott termék, szolgáltatás
 • a minimálbér 1 %-át meg nem haladó értékű reklámcélú vagy egyéb adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő juttatások
 • valamint a béren kívüli juttatások értékhatár feletti része

 

TOVÁBBRA IS VÁLTOZATLAN
Reprezentáció: Az egyéni vállalkozó az összes bevétel 1 %-ig ( max. 25 mill. Ft-ig ), nem fizet adót, tevékenységben közreműködőknek 5.000,-/fő-ig adómentes az üzleti ajándék.

 

A munkáltatóknál jellemző még a csekély értékű ajándék nyújtása, melyet 2011-ben a minimálbér 10 %-át meg nem haladó érték  1,19 szorosa után 16 % SZJA és 27 % EHO  terhel. Évente 3 x adható.
FONTOS! 2011.01.01-től megszűnik a lehetősége annak, hogy a GYESEN lévők a GYES ( ismét 3 év lett ) mellett napi 8 órás munkaviszonyt létesíthessenek. GYES mellett heti 30 óra, azaz napi 6 óra a megengedett.  

2011. január 11.