Tisztújító Küldöttgyűlés Érden

Az Érdi Ipartestület április 11-én megtartotta Tisztújító Küldöttgyűlését.


Az ünnepi ülésen megjelent Szűcs György az Ipartestületek Országos Szövetségének Elnöke és T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Polgármestere.

Pataki János az Érdi Ipartestület elnökének megnyitó szavai után T. Mészáros András a város polgármestere köszönti az ünnepi összejövetel résztvevőit. Szólt az iparos szervezet és település között évek óta formálódó jó kapcsolatokról. A városvezető kiemelte, hogy a helyi iparosok a jövőben is számíthatnak arra, hogy őket is bevonják a településen megvalósuló beruházások kivitelezésébe, vagyis munkát adnak számukra.

A reményt keltő szavak után Pataki János emelkedett szólásra. Az országosan ismert iparos, aki egyben a Magyar Cukrász Ipartestület és a Cukrász Világ Szövetség Elnöke is, nemcsak az utóbbi négy esztendő tevékenységéről adott számot, de visszaemlékezett arra a huszonöt évre is, amit eltöltött az iparos szervezet élén. Az 1986-ban megválasztott elnök itt jelentette be, hogy a jövőben visszavonul az aktív vezetéstől, de segítségét továbbra is felajánlotta a testületnek.

Beszámolójában ő is jónak ítélte meg az önkormányzat vezetőivel kialakított munkakapcsolatot. Sikerként könyvelte el, hogy 2008-ban Érden rendezték meg az IPOSZ Országos Kongresszusát.
Alulról jött kezdeményezésként jött létre a Mesterdíj, valamint nagy elismerést váltott ki a város polgáraiból, ahogy a helyi iparosok magas színvonalú munkával felújították a Polgárok háza tanácstermét. Külön szólt a város közéletében betöltött szerepeiről (pénzügyi bizottság elnök, alpolgármester) más-más polgármester irányítása alatt. A helyi iparosok megbecsülését mi sem jellemzi jobban, mint hogy voltak olyan ciklusok, hogy tagjaink közül 4-5 képviselő is helyet foglalt a város döntéshozó testületében. A jelenlegi helyzetet értékelve Pataki János véleménye, hogy az ipartestület legfontosabb feladata a hagyományos iparos értékek és érdekek megvédése, ami a vállalkozások életbennmaradását biztosítja.


Ezután Csóli Csaba ügyvezető igazgató tartotta meg beszámolóját. Nagy sikerként könyvelte el, hogy ipartestület az országos szövetség tagjaként, még mindig négyszáz taggal rendelkezik. Fontos, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is jelentős gazdasági sikereket ért el az utóbbi években. A könyvelési tevékenység kiválása után a bevételek nagy részét biztosítási tevékenység jutalékából teremtette elő. Sikerült a székház ügyét is rendbe tenni, az idén lejár az Alispán utcai épületünk visszavásárlására felvett hitel, így a jövőben adósság nélküli nyugodt időszak elé néz a szervezet. Két jellemző szám, hogy míg 2006-ban 14 millió forint, 2010-ben 22 millió forint volt a költségvetés bevétele. Sajnos a tagdíj nem teszi ki a bevétel 10 %-át, de igyekszik tagtoborzással változtatni e kedvezőtlen arányon. Az ügyvezető a tagság érdekében legfontosabb teendőnek tartja gazdasági erejük megerősítését, ezért fontos egy klaszter vagy konzocium szervezése, megalakítása, aminek segítségével hatékonyan versenyre kellhetnek a helyi beruházások lebonyolításában. Hasonlóan fontos a többet vállaló tagság megkülönböztetése az átlag vállalkozásoktól. Emiatt hozták létre az Érd Város Tisztes Iparosa Tanúsítványt, amivel napjainkban 139-en büszkélkedhetnek visszavonásig. Ennek a tanúsítványnak a lényege, hogy a lakosság számára az Ipartestület és az Önkormányzat garanciát nyújt a birtokosai által elvégzett munkáért.

A továbbiakban három alapszabály módosító javaslatot tett Csóli Csaba. Az első, hogy Pataki Jánost az Érdi Ipartestület Elnökét negyedszázados munkájának elismeréséért Tiszteletbeli Elnöki Címmel jutalmazza az Ipartestület. A második javaslat egy névváltoztatás, ami a város és az ipartestület kistérségi feladatainak ellátásából következik, mostantól az Érdi Ipartestület neve Érd és Környéke Ipartestületre változott. A harmadik, egy tevékenységi kört bővítő javaslat volt. A Küldöttgyűlés mind három javaslatot elfogadta.

Ezután Szűcs György kért szót, hozzászólásában többek között arról beszélt, hogy a hosszú évek útkeresése után az IPOSZ most tevékenységének az érdek érvényesítő szakaszába lépett. Tagságunk jelenlegi működési feltételei oly alacsonyra zsugorodtak, hogy innen már csak felfelé vezet az út. Közös munkánk előrelépésének záloga a szakmába vetett hit, ami egyben a szakmunkás képzésben való feladatvállalást jelenti. Elismerően szólt az Érdi Ipartestületben folyó munkáról és további eredményes tevékenységre bíztatta a szervezet tagjait. Beszéde végén az országos elnök meleg szavakkal méltatta Pataki János leköszönő elnök tevékenységét, majd átadta a Magyar Kézművességért Díj arany fokozatát.Az esemény csúcspontja a tisztségviselők megválasztása volt. Az elnökségnek már korábban tagjai lettek a szakosztályok elnökei. A jelölőbizottság elnöke Tóth Mátyás, javaslatot tett az Érd és Környéke Ipartestület elnökére, két alelnökére valamint az öt jelölőbizottsági és öt felügyelő bizottsági tagra. A küldöttek titkos szavazással megválasztották a tisztségviselőket. Az ipartestület új elnöke Szabó István építész, tervező vállalkozó lett. A két alelnök Hancsovszki János fényképész mester és Turáni Antal látszerész mester lett. Az elnökség Csóli Csabát megerősítette ügyvezető igazgatói tisztében, továbbra is ő vezeti az Érd és Környéke Ipartestületet.

/Kép és szöveg: Hancsovszki János/