IPARTESTÜLETI HÍRLEVÉL

2011. január

Ugye, milyen gyorsan telik az idő? Mozgalmas év volt a 2010-es: sok változást hozott és ahogy lenni szokott: volt közöttük a vállalkozások számára kedvező és kedvezőtlen egyaránt.
Mielőtt a 2011. évi változásokról szót ejtünk, le kell zárnunk a 2010-es évet. Néhány tanácsot adunk, amelyek megkönnyítik az adóbevallás elkészítését.
A 2011. évi új szabályok között a leglényegesebb változást a járulékfizetésben találjuk, ennek ismertetése kapcsán kitérünk arra, kinek, hova, mennyi járulékot kell fizetnie.
Némileg változtak az adózással kapcsolatos szabályok is, ezúttal csak az egyéni vállalkozásokat érintő főbb változásokat ismertetjük.

Nagyon sok nő várta már, mikor fogadja el az Országgyűlés a nyugdíjakkal kapcsolatos törvénymódosítást. Mára már hatályos a törvény: a nők 40 évnyi munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba. Ennek főbb szabályait is ismertetjük.

Számtalan más jogszabály is van, amelynek ismerete nagyon fontos a vállalkozások számára. Némelyek kötelezettséget, mások lehetőségeket tartalmaznak. Ilyen az új foglalkoztatási törvény, mely szerint az idei évtől már egyéni vállalkozók is foglalkoztathatnak munkanélkülieket. Persze a lényeg itt is a részletszabályokban van, érdemes részletesen tanulmányozni őket.

Felkészülés az adóbevallásra

Minden évben visszatérő feladat a leltározás. Nem szabad elfeledkezni róla, mert az adóbevallásban szerepeltetni kell a leltáradatokat. A nyitó és záró leltárkészletek pontos meghatározása azért is fontos, mert az adózó által alkalmazott haszonkulcsból és a nyilvántartott készletekből egy esetleges adóhatósági ellenőrzés alkalmával következtetni lehet a bevételre.
Érdemes élni a selejtezés lehetőségével. A tárgyi eszközök, 50 ezer forint beszerzési értéket meghaladó készletek selejtezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben meg kell határozni a selejtezés okát. A selejtezést azért is fontos elvégezni, mert ebben az esetben a leltárban már nem szerepelnek a kiselejtezett eszközök, készletek.
A közlekedési költségek elszámolásánál élhetünk a havi 500 km-es átalány elszámolásának lehetőségével. A saját tulajdonúnak minősülő személygépkocsi esetében / ilyennek minősül a házastárs tulajdonában levő személygépkocsi is/ az egyéni vállalkozó havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül és ebben az esetben nincs cégautóadó- fizetési kötelezettsége sem. Nem szabad elfelejteni, hogy változtak az alapnorma szerinti átalányok.


Az elszámolható üzemanyag mennyiségek a következők:

Benzinüzemű gépjárművek esetén:

 

1000 cm3-ig

7,6 liter/100 km

1001-1500 cm3 –ig         

8,6 liter/100 km

1501-2000 cm3-ig          

9,5 liter/100 km

2001-3000 cm3-ig         

11,4 liter/100 km

3001 cm3 felett           

13,3 liter/100 km