MEGHÍVÓ!

2010. február 8.-ra 17 órakor
az Érdi Ipartestület Székházába
Érd, Alispán u 8.

 

Válság vagy átalakulás

 

H o g y a n    t o v á b b     é r d i    i p a r o s?

 

Világgazdaság, Európa és Magyarország
Követendő utak, javaslatok

Dr. Gr. Bethlen István, a Magyar Páneurópa Unió elnöke


Moderátor: Borbély Pál

 

 

Bővebb információ kaphat az alábbi elérhetőségeinken:

Személyesen Érd, Alispán utca 8.

Telefon: 06-23/365-682

06-23/520-175

E-mail: ipterd00@ipterd.hu